ประวัติ

ประวัติพอสังเชป

This slideshow requires JavaScript.

สถานีตำรวจภูธรอุทัย ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2479 บนที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ 2 ไร่เศษ

อาคารหลังเดิมอยู่ติดกับที่ว่าการอำเภออุทัย ริมคลองสามง่าม(คลองอุทัย)

เมื่อปี พ.ศ. 2529 กรมตำรวจได้จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้าง (อาหารที่ทำการปัจจุบัน) บนที่ดินเนื้อที่ 3 ไร่เศษ บริจาคโดย คุณนายจินดา ทรงทวีสิน แล้วเสร็จและเปิดทำการเมื่อปลายปี 2529

( อาคารทำการแปลนขนาดกลาง 1 หลัง เรือนแถวบ้านพัก 1 คูหา 10 ห้อง )

ซึ่งต่อมาได้ดำเนินการก่อสร้างต่อเติมด้านหลังสถานีเป็นห้องปฏิบัติงานจราจร งานป้องกันปราบปราม ห้องสื่อสาร และห้องพนักงานสอบสวน เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการมากขึ้นตามการขยายตัวของเมืองอุตสาหกรรม และจำนวนงานที่เพิ่มมากขึ้น