ผู้บังคับบัญชา

uthai1
พ.ต.อ.สมิทธิ สารอต
ผกก.สภ.อุทัย


พ.ต.ท.วสันต์ ทิพยรันต์
รอง ผกก.สส.(สอบสวน) สภ.อุทัย


พ.ต.ท.กิจจา ไกรเทพ
รอง ผกก.ป.สภ.อุทัย


พ.ต.ท.พีรพัสส์ ชูช่วย
รอง ผกก.สส.สภ.อุทัย


พ.ต.ท.หญิง ช่อทิพย์ พุมิศรี
สว.อก.สภ.อุทัย


พ.ต.ท.อภิมุข ด้วงตะกั่ว
สวป.สภ.อุทัย


พ.ต.ท.ประธาน พุ่มอ่ำ
สว.สส.สภ.อุทัย