ผู้บังคับบัญชา ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

ผู้บังคับบัญชา ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

9224322266089-227x300

พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์

ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

พ.ต.อ.ฉลอง  สุขจันทร์พ.ต.อ.ฉลอง  สุขจันทร์

รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

พ.ต.อ.ณพล กลัดเข็มเพชรพ.ต.อ.ณพล กลัดเข็มเพชร

รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

พ.ต.อ.สมภพ คูหาวิชานันท์พ.ต.อ.สมภพ คูหาวิชานันท์

รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

พ.ต.อ.สง่า ธีรศรัณยานนท์พ.ต.อ.สง่า ธีรศรัณยานนท์

รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

พ.ต.อ.ชัยยะ เพ็ชรปัญญาพ.ต.อ.ชัยยะ เพ็ชรปัญญา

รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา


พ.ต.อ.ภัทรภณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา