ผู้บังคับบัญชา ภ.1


พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร
ผบช.ภ.1

พล.ต.ต.กรไชย คล้ายคลึง
รอง ผบช.ภ.1

พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
รอง ผบช.ภ.1

พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร
รอง ผบช.ภ.1

พล.ต.ต.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์
รอง ผบช.ภ.1

พล.ต.ต.ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์
รอง ผบช.ภ.1

พล.ต.ต.อำนาจ จันทร์เจริญ
รอง ผบช.ภ.1